הסכם לתנאים

תנאי שימוש אלה מהווים הסכם משפטי מחייב שנערך בינך, בין אם באופן אישי ובין אם של ישות (“אתה”) לבין קידנו בייבי בע”מ, העושה עסקים כמו קידנו (“קידנו “,”אָנוּ “,”לָנוּ “, או”שֶׁלָנוּ “), הנוגעים לגישה שלך לשימוש ב- http://www.kideno.com אתר וכן כל טופס מדיה אחר, ערוץ מדיה, אתר סלולרי או יישום סלולרי הקשור אליו, מקושר או מחובר אליו באופן אחר (יחד, “האתר”). אתה מסכים שעל ידי כניסה לאתר, קראת, הבנת והסכמת להיות מחויב לכל תנאי השימוש הללו. אם אינך מסכים עם כל תנאי השימוש האלה, אז אתה אסור במפורש משימוש באתר ואתה חייב להפסיק את השימוש באופן מיידי.
תנאים והגבלות משלימים או מסמכים העשויים להתפרסם באתר מעת לעת משולבים בזאת במפורש בהפניה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, לבצע שינויים או שינויים בתנאי שימוש אלה בכל עת ומכל סיבה שהיא. אנו נזהיר אותך לגבי כל שינוי על ידי עדכון תאריך “עדכון אחרון” של תנאי שימוש אלה, ותוותר על כל זכות לקבל הודעה ספציפית על כל שינוי כזה. באחריותך לעיין מדי פעם בתנאי שימוש אלה בכדי להישאר מעודכן לגבי העדכונים. אתה תהיה כפוף, וייחשב לידיעתך וקיבלת, את השינויים בכל תנאי השימוש המתוקנים על ידי המשך השימוש שלך באתר לאחר התאריך שבו פורסמו תנאי השימוש המתוקנים.
המידע שנמסר באתר אינו מיועד להפצה או לשימוש על ידי אדם או גוף כלשהו בתחום שיפוט או מדינה כלשהם בהם הפצה או שימוש כאמור יהיו מנוגדים לחוק או לתקנה או אשר יכפיפו אותנו לכל דרישת רישום בתחומי שיפוט או מדינה כאלה. . לפיכך, אותם אנשים שבוחרים לגשת לאתר ממקומות אחרים עושים זאת מיוזמתם והם האחראים הבלעדיים לציות לחוקים המקומיים, אם וככל שהחוקים המקומיים חלים.
__________

האתר מיועד למשתמשים בני 18 לפחות. אנשים מתחת לגיל 18 אינם רשאים להשתמש באתר או להירשם אליו.

זכויות קניין רוחני

אלא אם כן צוין אחרת, האתר הוא הקניין שלנו, וכל קוד המקור, מאגרי המידע,
פונקציונליות, תוכנה, עיצוב אתרי אינטרנט, שמע, וידאו, טקסט, תצלומים ו
גרפיקה באתר (ביחד, “התוכן”) וסימני המסחר, השירות
הסימנים והלוגו הכלולים בהם (“הסימנים”) הם בבעלותנו או בשליטתם או
מורשה לנו ומוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים וסימנים מסחריים שונים
זכויות קניין רוחני אחרות וחוקי תחרות בלתי הוגנים של ארצות הברית
מדינות, חוקי זכויות יוצרים בינלאומיים ואמנות בינלאומיות. התוכן והסימנים מוצגים באתר
אתר “כפי שהוא” לידיעתך ולשימושך האישי בלבד. למעט כפי שנקבע במפורש בתנאים אלה
של שימוש, אין להעתיק, לשכפל שום חלק מהאתר ושום תוכן או סימנים,
נצבר, פורסם מחדש, הועלה, פורסם, הוצג בפומבי, מקודד,
מתורגם, מועבר, מופץ, נמכר, מורשה או מנוצל בדרך אחרת
לכל מטרה מסחרית שהיא, ללא אישור מפורש מראש ובכתב שלנו.
בתנאי שאתה זכאי להשתמש באתר, אתה מקבל רישיון מוגבל לגישה ו
להשתמש באתר ולהוריד או להדפיס עותק של כל חלק מהתוכן אליו
שקיבלת כראוי גישה אך ורק למען האישי שלך, שאינו מסחרי
להשתמש. אנו שומרים לעצמנו את כל הזכויות שלא הוענקו לך במפורש באתר, בתוכן ובסימנים.

ייצוגי משתמש

 

על ידי שימוש באתר, אתה מצהיר ומתחייב כי: ( 1 ) את כל פרטי הרישום שאתה מגיש
יהיה נכון, מדויק, עדכני ומלא; (
2 ) תשמור על דיוק המידע כאמור ותעדכן מיד את פרטי הרישום כנדרש; ( 3 ) יש לך יכולת משפטית ואתה מסכים לעמוד בתנאי שימוש אלה; ( 4 ) אתה לא א
קטין בתחום השיפוט בו אתה גר
; (5 ) לא תיכנס לאתר
באמצעים אוטומטיים או לא אנושיים, בין אם באמצעות בוט, סקריפט או
אחרת; (
6 ) לא תשתמש באתר לכל מטרה בלתי חוקית או בלתי מורשית; ו ( 7 ) השימוש שלך באתר
לא יפר שום חוק ותקנה חלים.
אם אתה מספק מידע כלשהו שאינו נכון, לא מדויק, לא עדכני או שלם, יש לנו את הזכות להשעות או לסיים את חשבונך ולסרב לכל שימוש שוטף או עתידי באתר (או בכל חלק ממנו).

 

רישום משתמש

 

 

יתכן שתידרש להירשם לאתר. אתה מסכים לשמור על סודיות הסיסמה שלך ואחראי על כל השימוש בחשבונך ובסיסמה שלך. אנו שומרים לעצמנו את הזכות להסיר, לתבוע מחדש או לשנות שם משתמש שתבחר אם נקבע, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, כי שם משתמש כזה אינו הולם, מגונה או מתנגד אחרת.

 

מוצרים

 

אנו משתדלים להציג בצורה מדויקת ככל האפשר את הצבעים, התכונות, המפרט ופרטי המוצרים הקיימים באתר. עם זאת, אנו לא מתחייבים כי הצבעים, התכונות, המפרט והפרטים של המוצרים יהיו מדויקים, מלאים, אמינים, עדכניים או נקיים משגיאות אחרות, והתצוגה האלקטרונית שלך עשויה שלא לשקף במדויק את הצבעים והפרטים בפועל של מוצרים. כל המוצרים כפופים לזמינות,
ואנחנו לא יכולים להבטיח שהפריטים יהיו במלאי. אנו שומרים לעצמנו את הזכות ל
להפסיק את המוצרים בכל עת מכל סיבה שהיא. המחירים לכל המוצרים עשויים להשתנות.

רכישות ותשלומים

 

אנו מקבלים את אמצעי התשלום הבאים:
– ויזה
מאסטרקארד
– אמריקן אקספרס
– פייפאל
– גלה
אתה מסכים לספק מידע רכישה וחשבון שוטף, מלא ומדויק עבור כל הרכישות שבוצעו באמצעות האתר. בנוסף אתה מסכים לעדכן מייד את פרטי החשבון והתשלום, כולל כתובת דוא”ל, אמצעי תשלום ותאריך תפוגת כרטיס תשלום, כדי שנוכל להשלים את העסקאות שלך וליצור איתך קשר לפי הצורך. מס מכירה יתווסף למחיר הרכישות כנדרש על ידינו. אנו עשויים לשנות מחירים בכל עת. כל התשלומים יהיו ב- ILS.
אתה מסכים לשלם את כל החיובים במחירים שהיו תקפים עבור הרכישות שלך וכל דמי משלוח חלים, ואתה מאשר לנו לחייב את ספק התשלומים שבחרת בגין כל סכום כזה בעת ביצוע ההזמנה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לתקן שגיאות או טעויות בתמחור, גם אם כבר ביקשנו או
לקבל תשלום.
אנו שומרים לעצמנו את הזכות לסרב לכל הזמנה שתבוצע דרך האתר. אנו עשויים, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, להגביל או
לבטל כמויות שנרכשו לאדם, למשק בית או להזמנה. מגבלות אלה עשויות לכלול הזמנות שבוצעו
על ידי או באותו חשבון לקוח, אותו אמצעי תשלום ו / או הזמנות
המשתמשים באותה כתובת חיוב או משלוח. אנו שומרים לעצמנו את הזכות להגביל או לאסור על הזמנות שבלעדינו
נראה כי המועמדים על ידי עוסקים, משווקים או מפיצים.

 

החזר / החזר כספי מְדִינִיוּת

 

כל המכירות הן סופיות ולא יונפק החזר כספי.
ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע”א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981.

 

פעילויות אסורות

אינך רשאי לגשת לאתר או להשתמש בו למטרה אחרת מלבד זו שלשמה אנו מנגישים את האתר. אין לעשות שימוש באתר בקשר לכל עשייה מסחרית פרט לאלה שמאושרים או מאושרים על ידינו באופן ספציפי.
כמשתמש באתר, אתה מסכים שלא:
1 . עשו כל שימוש בלתי מורשה באתר, לרבות איסוף שמות משתמש ו / או כתובות דוא”ל של משתמשים באמצעים אלקטרוניים או אחרים לצורך שליחת דוא”ל לא רצוי, או יצירת חשבונות משתמש באמצעים אוטומטיים או בתואנות שווא.
2 . לעקוף, להשבית או להפריע בדרך אחרת לתכונות הקשורות לאבטחה באתר, לרבות תכונות המונעות או מגבילות את השימוש או ההעתקה של כל תוכן או אוכפות מגבלות על השימוש באתר ו / או על התוכן הכלול בו.
3 . לרמות, להונות או להטעות אותנו ואת המשתמשים האחרים, במיוחד בכל ניסיון ללמוד מידע רגיש בחשבון כגון סיסמאות משתמש.
4 . עשו שימוש לא תקין בשירותי התמיכה שלנו או הגישו דיווחים כוזבים על התעללות או התנהגות בלתי הולמת.
5 . לעסוק בכל שימוש אוטומטי במערכת, כגון שימוש בתסריטים לשליחת הערות או הודעות, או שימוש בכריית נתונים כלשהי, רובוטים או כלי איסוף ומיצוי נתונים דומים.
6 . נסה להתחזות למשתמש או אדם אחר או להשתמש בשם המשתמש של משתמש אחר.
7 . להפריע, לשבש או ליצור נטל מופרז באתר או ברשתות או בשירותים המחוברים לאתר.
8 . למכור או להעביר בדרך אחרת את הפרופיל שלך.
9 . השתמש בכל מידע שהושג מהאתר על מנת להטריד, להתעלל או לפגוע באדם אחר.
10 . פענוח, פירוק, פירוק או הנדסה לאחור של כל אחת מהתוכנות המרכיבות חלק מהאתר או בכל דרך שהיא.
11 . ניסיון לעקוף את כל האמצעים באתר שנועדו למנוע או להגביל את הגישה לאתר, או לכל חלק מהאתר.
12 . להטריד, לעצבן, להפחיד או לאיים על כל אחד מהעובדים או הסוכנים שלנו העוסקים במתן חלק כלשהו מהאתר אליך.
13 . מחק את כל זכויות היוצרים או כל הודעה על זכויות קנייניות מכל תוכן.
14 . העתק או התאם את תוכנת האתר, כולל אך לא מוגבל לפלאש, PHP, HTML, JavaScript או קוד אחר.
15 . להעלות או להעביר (או לנסות להעלות או להעביר) וירוסים, סוסים טרויאניים, או חומר אחר, כולל שימוש מוגזם באותיות רישיות וספאם (פרסום רציף של טקסט חוזר), המפריעים לשימוש והנאה בלתי פוסקים של כל צד באתר או משנה, פוגע, משבש, משנה או מפריע לשימוש, לתכונות, לפונקציות, לתפעול או לתחזוקה של האתר.
16 . להעלות או לשדר (או לנסות להעלות או להעביר) כל חומר הפועל כמנגנון איסוף או העברת מידע פסיבי או פעיל, כולל ללא הגבלה, פורמטים ברורים של מחלפי גרפיקה (“gifs”), 1 × 1 פיקסלים, באגים ברשת, עוגיות , או מכשירים דומים אחרים (המכונים לפעמים “תוכנות ריגול” או “מנגנוני איסוף פסיביים” או “pcms”).
17 . למעט כתוצאה משימוש במנוע חיפוש רגיל או בדפדפן אינטרנט, שימוש, השקה, פיתוח או הפצה של כל מערכת אוטומטית, כולל ללא הגבלה, כל עכביש, רובוט, כלי רמאות, מגרד או קורא לא מקוון שניגש לאתר, או שימוש או השקה של כל סקריפט לא מורשה או תוכנה אחרת.
18 . לזלזל, להכתים או לפגוע בדרך אחרת, לדעתנו, אנו ו / או האתר.
19 . השתמש באתר באופן שאינו עולה בקנה אחד עם כל החוקים והתקנות הרלוונטיים.

 

תרומות שנוצרו על ידי המשתמש

 

 

האתר עשוי להזמין אותך לשוחח, לתרום או להשתתף בבלוגים, לוחות מודעות, פורומים מקוונים ופונקציונליות אחרת, ועשוי לספק לך אפשרות ליצור, להגיש, לפרסם, להציג, להעביר, לבצע, לפרסם, להפיץ, או לשדר תוכן וחומרים אלינו או באתר, כולל אך לא רק טקסט, כתבים, וידאו, שמע, צילומים, גרפיקה, הערות, הצעות, או מידע אישי או חומר אחר (יחד, “תרומות”). ייתכן שניתן יהיה לצפות בתרומות על ידי משתמשים אחרים באתר והצעות השוק ובאתרי צד שלישי. ככזה, ניתן להתייחס לכל תרומה שתשלח כלא חסויה ולא קניינית. כאשר אתה יוצר או מגיש תרומות כלשהן, אתה מצהיר ומתחייב בכך:

 

1. היצירה, ההפצה, השידור, התצוגה הציבורית או הביצועים והגישה, ההורדה או ההעתקה של תרומותיך אינן פוגעות בזכויות הקנייניות, לרבות אך לא מוגבלות לזכויות יוצרים, פטנט, סימן מסחרי, סוד מסחרי. , או זכויות מוסריות של צד שלישי כלשהו.
2. אתה היוצר והבעלים של הרישיונות, הזכויות, ההסכמות, ההרשאות וההרשאות הדרושים לשימוש או שיש לך הרשאה לאשר לנו, לאתר ולמשתמשים אחרים באתר להשתמש בתרומות שלך בכל דרך הנחשבת על ידי האתר ותנאי שימוש אלה.
3. יש לך הסכמה בכתב, שחרור ו / או הרשאה של כל אדם פרט שניתן לזיהוי בתרומות שלך להשתמש בשם או בדמותו של כל אדם פרט מזוהה כזה, כדי לאפשר הכללה ושימוש בתרומות שלך בכל דרך שהיא מתוכננת על ידי האתר ותנאי שימוש אלה.
4. התרומות שלך אינן שקריות, לא מדויקות או מטעות.
5. התרומות שלך אינן פרסום לא רצוי או בלתי מורשה, חומרי קידום מכירות, תוכניות פירמידה, מכתבי שרשרת, דואר זבל, דיוור המוני או צורות אחרות של שידול.
6. התרומות שלך אינן מגונות, זימה, מעוררות רוח, מטונפות, אלימות, מטרידות, לשון הרע, לשון הרע, או מעוררות התנגדות אחרת (כפי שקבענו).
7. התרומות שלך אינן ללעג, ללעג, לזלזל, לאיים או להתעלל באיש.
8. התרומות שלך אינן משמשות להטרדה או איום (במובן החוקי של מונחים אלה) על אדם אחר ולקידום אלימות כלפי אדם ספציפי או מעמד של אנשים.
9. התרומות שלך אינן מפרות כל חוק, תקנה או כלל.
10. התרומות שלך אינן מפרות זכויות פרטיות או פרסום של צד שלישי כלשהו.
11. התרומות שלך אינן מכילות שום חומר המבקש מידע אישי ממישהו מתחת לגיל 18 או מנצל אנשים מתחת לגיל 18 באופן מיני או אלים.
12. תרומותיך אינן מפרות כל חוק החל בנושא פורנוגרפיה של ילדים, או מיועד אחרת להגן על בריאותם או רווחתם של קטינים;
13. התרומות שלך אינן כוללות הערות פוגעניות הקשורות לגזע, מוצא לאומי, מין, העדפה מינית או מוגבלות פיזית.
14. תרומתך אינה מפרה אחרת, או מקשרת לחומר המפר הוראות כלשהן בתנאי שימוש אלה, או כל חוק או תקנה חלים.

 

כל שימוש באתר או בהצעות השוק המפר את האמור לעיל מפר את תנאי השימוש הללו ועלול לגרום, בין היתר, לסיום או השעיה של זכויותיך להשתמש באתר ובהצעות השוק.

 

 

רישיון תרומה

 

 

על ידי פרסום תרומתך לחלק כלשהו באתר, אתה מעניק אוטומטית, ואתה מצהיר ומתחייב כי תהיה לך הזכות להעניק לנו ללא הגבלה, בלתי מוגבלת, בלתי חוזרת, תמידית, לא בלעדית, ניתנת להעברה, ללא תמלוגים, באופן מלא -זכות בתשלום, עולמית, ורישיון לארח, להשתמש, להעתיק, לשכפל, לחשוף, למכור, למכור, לפרסם, לשדר, לכתוב מחדש, לארכיב, לאחסן, לשמור מטמון, להופיע בפומבי, להציג בפומבי, לעצב מחדש, לתרגם, להעביר, לקטע (ב- כולן או חלקן), ולהפיץ תרומות כאלה (כולל, ללא הגבלה, את התדמית והקול שלך) לכל מטרה שהיא, מסחרית, פרסומית או אחרת, ולהכנת יצירות נגזרות של או שילוב בעבודות אחרות, תרומות כאלה, והענקת ומתירים רישיונות משנה של האמור לעיל. השימוש וההפצה עשויים להתרחש בכל פורמט מדיה ובכל ערוצי מדיה.

 

 

רישיון זה יחול על כל צורה, מדיה או טכנולוגיה הידועים כיום או שפותחו להלן, וכולל את השימוש שלנו בשם שלך, שם החברה ושם הזיכיון, לפי העניין, ובכל אחד מסימני המסחר, סימני השירות, שמות המסחריים, הלוגו, ותמונות אישיות ומסחריות שאתה מספק. אתה מוותר על כל הזכויות המוסריות בתרומות שלך, ואתה מתחייב שזכויות מוסריות לא הוענקו אחרת בתרומות שלך.

 

 

איננו מבטיחים כל בעלות על תרומתך. אתה שומר על הבעלות המלאה על כל התרומות שלך ועל כל זכויות קניין רוחני או זכויות קנייניות אחרות הקשורות לתרומות שלך. איננו אחראים לכל הצהרה או הצגה בתרומות שלך הניתנות על ידך בכל איזור באתר. אתה האחראי הבלעדי לתרומות שלך לאתר ואתה מסכים במפורש לפטור אותנו מכל אחריות ולכל הימנעות מכל פעולה משפטית נגדנו בנוגע לתרומות שלך.

 

 

יש לנו הזכות, לפי שיקול דעתנו הבלעדי והמוחלט, (1) לערוך, לערוך מחדש או לשנות כל תרומה אחרת; (2) לסווג מחדש תרומות כלשהן להצבתם במיקומים מתאימים יותר באתר; ו- (3) להקרין או למחוק כל תרומה בכל עת ומסיבה כלשהי, ללא הודעה מוקדמת. אין לנו חובה לפקח על תרומותיך.

 

 

 

הנחיות לביקורות

 

אנו עשויים לספק לך אזורים באתר להשאיר ביקורות או דירוגים. בעת פרסום ביקורת, עליך לעמוד בקריטריונים הבאים: (1) אתה אמור להיות בעל ניסיון ממקור ראשון עם האדם / הישות הנבדקים; (2) הביקורות שלך לא צריכות להכיל גסויות פוגעניות, או שפה פוגענית, גזענית, פוגענית או שנאה; (3) הביקורות שלך לא צריכות להכיל הפניות מפלה על בסיס דת, גזע, מין, מוצא לאומי, גיל, מצב משפחתי, נטייה מינית או מוגבלות; (4) הביקורות שלך לא צריכות להכיל הפניות לפעילות בלתי חוקית; (5) אתה לא צריך להיות קשור למתחרים אם אתה מפרסם ביקורות שליליות; (6) אינך צריך להסיק מסקנות באשר לחוקיות ההתנהגות; (7) אינך רשאי לפרסם הצהרות כוזבות או מטעות; ו (8) אינך רשאי לארגן קמפיין המעודד אחרים לפרסם ביקורות, בין אם הן חיוביות ובין אם שליליות.

 

 

אנו רשאים לקבל, לדחות או להסיר ביקורות על פי שיקול דעתנו הבלעדי. אין לנו כל התחייבות להקרין ביקורות או למחוק ביקורות, גם אם מישהו רואה ביקורת נוגעות או לא מדויקות. ביקורות אינן נתמכות על ידינו, ואינן מייצגות בהכרח את דעותינו או את דעותיהם של אף אחד מהשלוחות או השותפים שלנו. איננו מתחייבים באחריות לכל ביקורת או לתביעות, התחייבויות או הפסדים הנובעים מכל ביקורת כלשהי. על ידי פרסום ביקורת, אתה להעניק לנו בזאת זכות ורישיון תמידי, לא בלעדי, עולמי, ללא תמלוגים, בתשלום מלא, ניתן להקצאה ורישיון לשכפול, שינוי, תרגום, העברה בכל דרך שהיא, להציג, לבצע, ו / או להפיץ את כל התוכן הנוגע לביקורות.

 

 

 

רישיון יישום נייד

השתמש ברישיון

 

אם אתה ניגש להצעות Marketplace באמצעות יישום סלולרי, אנו מעניקים לך זכות ניתנת לביטול, לא בלעדית, בלתי ניתנת להעברה, להתקין ולהשתמש ביישום הסלולרי במכשירים אלקטרוניים אלחוטיים שבבעלותך או בשליטתך ולגשת ולהשתמש ב יישום סלולרי במכשירים כאלה אך ורק בהתאם לתנאים ולהגבלות של רישיון יישום סלולרי זה הכלול בתנאי שימוש אלה. לא: (1) לפרק, לבצע הנדסה לאחור, לפרק, לנסות להפיק את קוד המקור של או לפענח את היישום; (2) לבצע כל שינוי, התאמה, שיפור, שיפור, תרגום או עבודות נגזרות מהיישום; (3) להפר כל חוקים, כללים ותקנות החלים בקשר לגישה שלך או לשימוש ביישום; (4) להסיר, לשנות או לטשטש כל הודעה קניינית (כולל כל הודעה על זכויות יוצרים או סימנים מסחריים) שפורסמה על ידינו או מורשי הרישיון ליישום; (5) להשתמש ביישום לכל מאמץ מניב הכנסות, מיזם מסחרי או מטרה אחרת שלשמה היא אינה מיועדת או מיועדת; (6) להפוך את היישום לזמין ברשת או בסביבה אחרת המאפשרת גישה או שימוש על ידי מספר מכשירים או משתמשים בו זמנית; (7) להשתמש ביישום ליצירת מוצר, שירות או תוכנה המהווים, באופן ישיר או עקיף, תחרותי עם או בכל דרך שהיא תחליף ליישום; (8) להשתמש ביישום כדי לשלוח שאילתות אוטומטיות לכל אתר או לשלוח דואר אלקטרוני מסחרי לא רצוי; או (9) להשתמש במידע קנייני או בממשקים שלנו או בקניין הרוחני האחר שלנו בתכנון, פיתוח, ייצור, רישוי או הפצה של יישומים, אביזרים או התקנים לשימוש עם היישום.

מכשירי אפל ואנדרואיד

התנאים הבאים חלים כאשר אתה משתמש ביישום סלולרי המתקבל מחנות Apple או מ- Google Play (כל אחד מהם “מפיץ אפליקציות”) כדי לגשת להצעות Marketplace: (1) הרישיון שהוענק לך ליישום הנייד שלנו מוגבל ללא – רישיון הניתן להעברה לשימוש ביישום במכשיר המשתמש במערכות ההפעלה Apple iOS או Android, לפי העניין, ובהתאם לכללי השימוש הקבועים בתנאי השירות של מפיץ האפליקציות הרלוונטי; (2) אנו אחראים על מתן שירותי תחזוקה ותמיכה ביחס ליישום הסלולרי כמפורט בתנאים ובהגבלות של רישיון יישום סלולרי זה הכלול בתנאי שימוש אלה או כנדרש אחרת על פי החוק החל, ואתה מאשר כי כל אחד למפיץ האפליקציות אין כל התחייבות לספק שירותי תחזוקה ותמיכה כלשהם ביחס ליישום הסלולרי; (3) במקרה של אי-התאמה של היישום הסלולרי לאחריות כלשהי כלשהי, אתה רשאי להודיע על כך למפיץ האפליקציות הרלוונטי, ומפיץ האפליקציות, בהתאם לתנאיו ומדיניותו, רשאי להחזיר את מחיר הרכישה, אם קיים, בתשלום עבור היישום הסלולרי, ובמידה המרבית המותרת על פי החוק החל, למפיץ האפליקציות לא תהיה חובת אחריות אחרת כלשהי ביחס ליישום הסלולרי; (4) אתה מצהיר ומתחייב לכך (ט) אינך נמצא במדינה הכפופה לביצוע אמברגו של ממשלת ארה”ב, או שממשלת ארה”ב הוגדרה כמדינה “תומכת טרור” (ii) אינך רשום בשום רשימת ממשלות ארה”ב של צדדים אסורים או מוגבלים; (5) עליך לעמוד בתנאי ההסכם הרלוונטיים של צד שלישי בעת השימוש באפליקציה הסלולרית, למשל, אם יש לך יישום VoIP, אינך חייב להפר את הסכם שירות הנתונים האלחוטי שלהם בעת השימוש באפליקציה הסלולרית; ו- (6) אתה מאשר ומסכים כי מפיצי האפליקציות הם נהנים מצד שלישי מהתנאים וההגבלות ברישיון יישום סלולרי זה הכלול בתנאי שימוש אלה, וכי לכל מפיץ אפליקציות תהיה הזכות (ותיחשב כמי שיש לה קיבל את הזכות) לאכוף את התנאים וההגבלות ברישיון יישום סלולרי זה הכלול בתנאי שימוש אלה נגדך כמוטב צד שלישי מהם.

 

 

הגשות

 

הנך מאשר ומסכים כי כל שאלה, הערה, הצעה, רעיון, משוב או מידע אחר הנוגע לאתר או להצעות השוק (“הגשות”) המסופקות על ידך אלינו אינן חסויות ויהפכו לנחלתנו הבלעדית. בבעלותנו זכויות בלעדיות, לרבות כל זכויות הקניין הרוחני, ויהיה זכאי לשימוש ולהפצה בלתי מוגבלות של הגשות אלה לכל מטרה חוקית, מסחרית או אחרת, ללא אישור או פיצוי עבורך. אתה מוותר בזאת על כל הזכויות המוסריות לכל הגשות כאלה, ואתה מתחייב בזאת שכל הגשה כזו תהיה מקורית אצלך או שיש לך את הזכות להגיש הגשות כאלה. אתה מסכים שלא תהיה כל נקיטה נגדנו בגין הפרה לכאורה או ממשית או שימוש לא נכון בזכות קניינית בהגשתך.

אתרים ותוכן של צד שלישי

 

האתר עשוי להכיל (או שתישלח אליך דרך האתר או הצעות השוק) קישורים לאתרים אחרים (“צד שלישי אתרי אינטרנט “) וכן מאמרים, תצלומים, טקסט, גרפיקה, תמונות, עיצובים, מוסיקה, סאונד, וידאו, מידע, יישומים, תוכנה ותכנים אחרים או פריטים השייכים או שמקורם בצדדים שלישיים (” תכני צד שלישי “) . כגון צד שלישי אתרים ו צד שלישי תוכן אינו נחקר, מנוטר או נבדק על ידי דיוקנו, התאמתו או שלמותו, ואיננו אחראים לכל אתרי צד שלישי שניגשים אליו דרך האתר או כל צד שלישי תוכן שפורסם באתר, זמין דרך, או מותקן בו, כולל התוכן, הדיוק, הפוגענות, הדעות, האמינות, נוהלי הפרטיות או מדיניות אחרת של או הכלול בתוכן. צד שלישי אתרים או את צד שלישי תוֹכֶן. הכללה, קישור או התרת שימוש או התקנה של כל אחד מהם צד שלישי אתרים או כל דבר אחר תוכן של צד שלישי אינו מרמז על אישור או אישור לכך על ידינו. אם תחליט לעזוב את האתר ולגשת אל צד שלישי אתרים או להשתמש או להתקין כאלה צד שלישי תוכן, אתה עושה זאת על אחריותך בלבד, ועליך להיות מודע לכך שתנאי השימוש הללו אינם תקפים עוד. עליכם לעיין בתנאים ובמדיניות הרלוונטיים, לרבות שיטות פרטיות ואיסוף נתונים, של כל אתר אליו אתם עוברים מהאתר או הנוגע ליישומים שאתם משתמשים או מתקינים מהאתר. כל רכישה שתבצע באמצעות צד שלישי אתרים יהיו דרך אתרים אחרים ומן חברות אחרות, ואנחנו לא לוקחים שום אחריות כלשהי ביחס לרכישות כאלה הנמצאות בלעדית בינך לבין הצד השלישי הרלוונטי. אתה מסכים ומאשר שאיננו תומכים במוצרים או בשירותים המוצעים בהם צד שלישי אתרי אינטרנט ואתה תחזיק אותנו ללא כל נזק שייגרם עקב רכישתך מוצרים ושירותים כאלה. בנוסף, תחזיק אותנו ללא נזק מכל הפסד שנגרם לך או נזק שנגרם לך הנוגע או נובע מכל דרך שהיא צד שלישי תוכן או כל קשר עם צד שלישי אתרי אינטרנט.

מפרסמים

 

אנו מאפשרים למפרסמים להציג את הפרסומות שלהם ומידע אחר באזורים מסוימים באתר, כגון פרסומות בסרגל הצדדי או פרסומות באנרים. אם אתה מפרסם, תישא באחריות המלאה לכל פרסומת שאתה מפרסם באתר וכל השירותים הניתנים באתר או מוצרים שנמכרים באמצעות אותן פרסומות. יתר על כן, כמפרסם, אתה מתחייב ומייצג כי ברשותך כל הזכויות והסמכות להציב פרסומות באתר, לרבות, אך לא רק, זכויות קניין רוחני, זכויות פרסום וזכויות חוזיות. אנחנו פשוט מספקים את המקום להציב פרסומות כאלה, ואין לנו שום קשר אחר עם מפרסמים.

ניהול אתרים

 

אנו שומרים לעצמנו את הזכות, אך לא את החובה,: (1) לפקח על האתר בגין הפרות של תנאי שימוש אלה; (2) לנקוט בצעדים משפטיים מתאימים כנגד כל מי, שעל פי שיקול דעתנו הבלעדי, מפר את החוק או את תנאי השימוש הללו, לרבות ללא הגבלה דיווח על משתמש זה לרשויות אכיפת החוק; (3) על פי שיקול דעתנו הבלעדי וללא הגבלה, לסרב, להגביל את הגישה, להגביל את הזמינות או להשבית (ככל שהדבר אפשרי מבחינה טכנולוגית) כל תרומתך או כל חלק ממנה; (4) על פי שיקול דעתנו הבלעדי וללא הגבלה, הודעה או אחריות, להסיר מהאתר או להשבית באופן אחר את כל הקבצים והתכנים גדולים מדי או מכבידים בדרך כלשהי על מערכותינו; ובאופן אחר (5) לנהל את האתר באופן שנועד להגן על זכויותינו ועל רכושנו וכדי להקל על תפקודם התקין של האתר וההיצע בשוק.

מדיניות פרטיות

 

אכפת לנו מהפרטיות והאבטחה של הנתונים. אנא עיין במדיניות הפרטיות שלנו בסוף עמוד הבית. על ידי שימוש באתר או בהצעות השוק, אתה מסכים להיות מחויב למדיניות הפרטיות שלנו, המשולבת בתנאי שימוש אלה. אנא שימו לב כי האתר ומבצעי השוק מתארחים בישראל. אם אתה ניגש לאתר או להצעות השוק מכל אזור אחר בעולם עם חוקים או דרישות אחרות הנוגעות לאיסוף, שימוש או גילוי נתונים אישיים השונים מהחוקים הרלוונטיים ישראל , ואז באמצעות המשך השימוש באתר אתה מעביר את הנתונים שלך אליהם ישראל ואתה מסכים במפורש להעביר את הנתונים שלך אליהם ולעבד אותם ישראל .

הפרות של זכויות יוצרים

 

אנו מכבדים את זכויות הקניין הרוחני של אחרים. אם אתה סבור כי כל חומר זמין באתר או באמצעותו מפר זכויות יוצרים שבבעלותך או בשליטתך, אנא הודיע לנו על כך באופן מיידי באמצעות פרטי הקשר המופיעים להלן (“הודעה”). עותק מההודעה שלך יישלח לאדם שפרסם או אחסן את החומר שמזוהה בהודעה. לידיעתך, בהתאם לחוקים הרלוונטיים אתה עלול להיות אחראי לנזקים אם אתה מצג שווא מהותי בהודעה. לפיכך, אם אינך בטוח שחומר שנמצא באתר או מקושר אליו מפר את זכויות היוצרים שלך, עליך לשקול לפנות תחילה לעורך דין.

תנאי וסיום

 

תנאי שימוש אלה יישארו בתוקף המלא בזמן שאתה משתמש באתר. מבלי להגביל קביעה אחרת כלשהי של תנאי השימוש הללו, אנו שומרים לעצמנו את הזכות להחלטתנו הבלעדית וללא הודעה או אחריות, לדחות את הגישה והשימוש באתר והצעות השוק (כולל כתובות IP מסוימות בכתובות IP). מסיבה כלשהי או ללא סיבה, כולל מגבלה להפסקת נציגות כלשהי, אחריות או ברית הכלולים בתנאי השימוש הללו או בכל חוק או תקנה חלים כלשהם. אנו עשויים להפסיק את השימוש שלך או את השתתפותך באתר ואת הצעות השוק או למחוק את חשבונך וכל תוכן או מידע שפרסמת בכל עת, ללא אזהרה, על פי ההבחנה היחידה שלנו.
אם אנו מסיימים או משביתים את חשבונכם מכל סיבה שהיא, חל איסור עליכם להירשם וליצור חשבון חדש בשמכם, שם בדוי או מושאל, או שם של צד שלישי כלשהו, גם אם יתכן שתפעלו מטעם הצד השלישי מפלגה. בנוסף לסיום או השעיית חשבונך, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לנקוט בצעדים משפטיים מתאימים, לרבות ללא הגבלה לרדוף אחר תיקונים אזרחיים, פליליים וצויים.

שינויים והפרעות

 

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות, לשנות או להסיר את תוכן האתר בכל עת או מכל סיבה שהיא לפי שיקול דעתנו הבלעדי ללא הודעה מוקדמת. עם זאת, אין לנו חובה לעדכן מידע כלשהו באתרנו. אנו גם שומרים לעצמנו את הזכות לשנות או להפסיק את כל הצעות השוק או חלקן ללא הודעה בכל עת. אנו לא נהיה אחראים כלפיך או לצד שלישי כלשהו בגין כל שינוי, שינוי במחיר, השעיה או הפסקת האתר או הצעות השוק.
אנו לא יכולים להבטיח שהאתר וההצעות בשוק יהיו זמינות בכל עת. אנו עשויים להיתקל בחומרה, תוכנה או בעיות אחרות או צורך לבצע תחזוקה הקשורה לאתר, וכתוצאה מכך הפרעות, עיכובים או שגיאות. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות, לתקן, לעדכן, להשעות, להפסיק או לשנות את האתר או את הצעות השוק בכל עת או מכל סיבה שהיא ללא הודעה אליך. אתה מסכים שאין לנו כל אחריות כלשהי בגין כל אובדן, נזק או אי נוחות שנגרמים כתוצאה מחוסר יכולתך לגשת לאתר או להציע את הצעות השוק במהלך כל זמן השבתה או הפסקה של האתר או הצעות השוק. שום דבר בתנאי שימוש אלה לא יפורש כמחייב אותנו לתחזק ולתמוך באתר או בהצעות השוק או לספק תיקונים, עדכונים או מהדורות כלשהן בקשר לכך.

חוק מסדיר

 

תנאים אלה יחולו על פי חוקי ישראל ויוגדרו. Kideno Baby Ltd בעצמך מסכימים באופן בלתי הפיך שבתי המשפט של ישראל תהיה סמכות השיפוט הבלעדית לפתור כל מחלוקת שתתעורר בקשר לתנאים אלה.

יישוב סכסוכים

 

בוררות מחייבת

כל סכסוך שנובע מחוזה זה או קשור אליו, לרבות כל שאלה בדבר קיומו, תוקפו או סיומו, יופנה וייפתר לבסוף על ידי בית הדין לבוררות מסחרי בינלאומי תחת לשכת הבוררות האירופית (בלגיה, בריסל, שדרת לואיז, 146) על פי תקנון ICAC זה, אשר כתוצאה מהפניה אליו נחשב כחלק מסעיף זה. מספר הבוררים יהיה אחד (1). המושב, או המקום החוקי, או הבוררות יהיו תל אביב, ישראל. שפת ההליכים תהיה עברית. החוק השולט בחוזה יהיה החוק המהותי של ישראל.

מגבלות

 

הצדדים מסכימים כי כל בוררות תהיה מוגבלת למחלוקת בין הצדדים בנפרד. המידה המלאה המותרת על פי החוק, (א) שום בוררות לא תצטרף להליך אחר; (ב) אין שום זכות או סמכות לדיון על מחלוקת כלשהי על בסיס ייצוגי או להשתמש בהליכים ייצוגיים; ו (ג) אין זכות או סמכות להעלות מחלוקת כלשהי בתפקיד נציג כביכול מטעם הציבור הרחב או כל אדם אחר.

חריגים לבוררות

 

הצדדים מסכימים כי המחלוקות הבאות אינן כפופות להוראות לעיל לגבי בוררות מחייבת: (א) כל סכסוכים המבקשים לאכוף או להגן, או הנוגעים לתוקף, כל אחת מזכויות הקניין הרוחני של צד; (ב) כל מחלוקת הקשורה או נובעת מטענות על גניבה, פירטיות, פגיעה בפרטיות או שימוש בלתי מורשה; ו (ג) כל תביעה לסעד מניעה. אם נמצא כי הוראה זו אינה חוקית או בלתי ניתנת לאכיפה, אזי אף צד לא יבחר לבורר כל סכסוך הנמצא בחלק זה של הוראה זו שנמצא בלתי חוקי או בלתי ניתן לאכיפה, ומחלוקת כזו תוחלט על ידי בית משפט הסמכותי המוסמך במסגרת בתי המשפט המפורטים ל הסמכות לעיל, והצדדים מסכימים להיכנע לסמכותו האישית של אותו בית משפט.

תיקונים

יתכן שיהיה מידע באתר המכיל שגיאות דפוס, אי דיוקים או מחדלים העשויים להתייחס להצעות השוק, כולל תיאורים, תמחור, זמינות ומידע אחר אחר. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לתקן כל שגיאה, אי דיוק או מחדל ולשנות או לעדכן את המידע באתר בכל עת, ללא הודעה מוקדמת.

כתב ויתור

 

האתר מסופק על בסיס בסיס כפי שהוא וקיים. אתה
מסכים לכך שהשימוש שלך בשירותי האתר יהיה בסיכון היחיד שלך. אל ה
ההיקף המלא המותר על פי החוק, אנו מתנערים מכל האחריות, מפורשת או
משתמע, בקשר עם האתר והשימוש שלך מזה, כולל, ללא
מגבלה, האחריות המשתמעת של סחירות, כושר מיוחד
מטרה, ולא הפרה. אנו לא מתחייבים או מתחייבים לגבי
הדיוק או השלמות של תוכן האתר או תוכן כלשהו
אתרי אינטרנט המקושרים לאתר זה ואנחנו לא נניח שום אחריות או אחריות
לכל (1) שגיאות, טעויות או אי דיוקים של תוכן וחומרים, (2)
נזק אישי או נזק לרכוש, מכל סוג שהוא, הנובע מ
הגישה שלך לאתר ושימוש בו, (3) כל גישה בלתי מאושרת לשימוש או לשימוש בו
השרתים המאובטחים שלנו ו / או כל מידע אישי ו / או כספי
מידע המאוחסן בכך, (4) כל הפרעה או הפסקת העברה
לאתר או מאתרו, (5) כל חבטות, וירוסים, סוסי טרויאן, או דומים להם
עשוי להיות מועבר לאתר או דרך האתר על ידי כל צד שלישי, ו / או (6) כל אחד
טעויות או השמטות בכל תוכן וחומר או לכל אובדן או נזק של
כל סוג שנגרם כתוצאה מהשימוש בתוכן כלשהו שפורסם, הועבר, או
אחרת נעשה זמין דרך האתר. אנו לא מתחייבים, מגנים, מתחייבים,
או להניח אחריות לכל מוצר או שירות שמומלץ או המוצע על ידי
צד שלישי דרך האתר, כל אתר היפר-קישור, או כל אתר או טלפון נייד
הגשת הבקשה מתבצעת בכל באנר או בפרסום אחר, ואנחנו לא נהיה
צד או בכל דרך שהיא יהיה אחראי לניטור כל עסקה שביניכם
וכל ספקי צד שלישי של מוצרים או שירותים. כמו עם
רכישת מוצר או שירות באמצעות כל מדיום או בכל סביבה כלשהי, אתה
עליך להשתמש בשיפוט הטוב ביותר שלך ותרגול זהירות היכן שמתאים.

מגבלות האחריות

 

בשום מקרה לא אנו או המנהלים, העובדים או הסוכנים נהיה אחראים כלפיך או כל גורם שלישי לכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי, לדוגמא, מקרי, מיוחד, או פוניטי, כולל רווח אבוד, אובדן הפסד, הכנסה אבודה או נזקים אחרים הנובעים מהשימוש באתר, גם אם קיבלנו המלצה על האפשרות של נזקים כאלה. על אף כל העומד בסתירה הכלולה בזאת, האחריות שלנו כלפיך בגין כל סיבה שהיא וללא קשר לצורת הפעולה, תוגבל בכל עת למעט הסכום ששולם, אם בכלל, על ידך בארה”ב. בתקופת שש (6) תקופת החודש לפני כל סיבה לפעולה המתעוררת או $ 500.00 דולר. חוקי מדינות ארה”ב וחוקים בינלאומיים מסוימים אינם מאפשרים הגבלות על אחריות משתמעת או על החרגה או הגבלה של נזקים מסוימים. אם חוקים אלה חלים עליך, יתכן שמספר ההוראות או המגבלות האמורות לעיל לא יחולו עליך, וייתכן שיש לך זכויות נוספות.

שיפוי

 

אתה מסכים להגן, לשפות ולהחזיק אותנו ללא נזק, כולל חברות הבת שלנו,
שלוחות, וכל הקצינים, הסוכנים, השותפים ו
עובדים, מנגד וכנגד כל אובדן, נזק, אחריות, תביעה או דרישה, לרבות
שכר טרחת עורכי דין סביר, הנעשים על ידי כל צד ג ‘בשל או
הנובעים מ: (1) התרומות שלך; (2 ) שימוש באתר; (3 ) הפרה של תנאי שימוש אלה; (4 ) כל הפרה של המצאותיכם ואחריותכם המפורטים בתנאי שימוש אלה; (5 ) הפרת זכויות צד שלישי, לרבות אך לא רק זכויות קניין רוחני; או (6 ) כל מעשה מזיק גלוי כלפי כל משתמש אחר באתר שאיתו התחברת באמצעות האתר. על אף האמור לעיל, אנו שומרים לעצמנו את הזכות, על חשבונך, לקחת את ההגנה והשליטה הבלעדית בכל נושא שאתה נדרש לשפות אותנו, ואתה מסכים לשתף פעולה, על חשבונך, עם הגנתנו בטענות מסוג זה. אנו נשתדל במאמצים סבירים להודיע לך על כל תביעה, פעולה או הליך שכזה אשר כפופים לשיפוי זה עם היכרותנו עם כך.

מידע משתמש

 

אנו נשמור על נתונים מסוימים שתעביר לאתר לצורך ניהול ה-
ביצועי האתר, כמו גם נתונים הנוגעים לשימושך באתר. למרות שאנחנו מבצעים גיבויים שוטפים
נתונים, אתה האחראי הבלעדי לכל הנתונים שאתה מעביר או לכך
מתייחס לכל פעילות שביצעת באמצעות האתר. אתה מסכים
שלא תהיה לנו כל אחריות כלפיך בגין כל אובדן או השחתה של כאלה
נתונים, ואתה מוותר בזאת על כל זכות תביעה נגדנו הנובעת מכל אלה
אובדן או השחתה של נתונים כאלה.

תקשורת אלקטרונית, עסקאות וחתימות

 

הביקור באתר, שליחת המיילים והשלמת הטפסים המקוונים מהווים תקשורת אלקטרונית. אתה מסכים לקבל תקשורת אלקטרונית, ואתה מסכים שכל ההסכמים, ההודעות, הגילויים והתקשורת האחרים שאנו מספקים לך באופן אלקטרוני, באמצעות הדוא”ל ובאתר, עומדים בכל דרישה חוקית כי תקשורת כזו תהיה בכתב. הנך מסכים בזאת לשימוש בחתימות אלקטרוניות, חוזים, הזמנות ורשומות אחרות, וכן למסירה אלקטרונית של הודעות, מדיניות, ורשומות של עסקאות שהוזמנו או הושלמו על ידי ארה”ב או דרך האתר. אתה מוותר בזאת על כל זכויות או דרישות לפי כל חוקים, תקנות, כללים, פקודות או חוקים אחרים בכל תחום שיפוט המחייבים חתימה מקורית או מסירה או שמירה של רשומות שאינן אלקטרוניות, או לתשלומים או הענקת זיכויים בכל דרך אחרת מאשר אמצעים אלקטרוניים.

משתמשים וקליפורניה ותושבים

 

אם תלונה כלשהי אצלנו לא נפתרה בצורה מספקת, תוכל לפנות לתלונה
יחידת סיוע באגף שירותי הצרכן בקליפורניה
המחלקה לענייני צרכנות בכתב בשד ‘1625 צפון מרקט, סוויטה נ
112, סקרמנטו, קליפורניה 95834 או בטלפון (800) 952-5210 או (916)
445-1254.

שונות

 

תנאי שימוש אלה וכל מדיניות או כללי הפעלה המפורסמים על ידינו באתר או ביחס לאתר מהווים את כל ההסכם וההבנה בינך וביננו. כישלוננו לממש או לאכוף זכות או הוראה כלשהם בתנאי שימוש אלה לא יפעל כוויתור על זכות או הוראה כאמור. תנאי שימוש אלה פועלים במידה המלאה המותרת על פי החוק. אנו רשאים להקצות כל אחת או את כל הזכויות והחובות שלנו לאחרים בכל עת. לא נהיה אחראים ולא אחראים לכל אובדן, נזק, עיכוב או כישלון פעולה שנגרם על ידי כל סיבה שאיננה בשליטתנו הסבירה. אם נקבע כי הוראה כלשהי או חלק מהוראה בתנאי שימוש אלה אינה חוקית, בטלה או בלתי ניתנת לאכיפה, הוראה זו או חלק מההוראה נחשבת לניתוקה מתנאי שימוש אלה ואינה משפיעה על תקפותם ואכיפתם של כל הנותרים הוראות. אין בינינו לבינינו שום מיזם משותף, שותפות, עבודה או סוכנות שנוצר כתוצאה מתנאי שימוש או שימוש באתר זה. אתה מסכים שתנאי שימוש אלה לא יתפרשו כלפינו מכוח ניסוחם. הנך מוותר בזאת על כל ההגנות שיש לך בהתבסס על הטופס האלקטרוני של תנאי שימוש אלה ועל היעדר חתימה על ידי הצדדים להנחיות לביצוע תנאי שימוש אלה.

צור קשר

 

על מנת לפתור תלונה בנוגע לאתר או לקבל מידע נוסף אודות השימוש באתר, אנא צרו איתנו קשר בכתובת:
Kideno Baby בע”מ
30 הארבה
תל-אביב, ישראל 6473926
ישראל
support@kideno.com

 

עודכן לאחרונה ב -7 במרץ 2021