In stock

מגנה בלוקס 2 מכוניות משחק ביזי טופ

2 יחידות מכוניות מגנטיות ,

המתאימים למשחקי המגנט ומתחברים בקלות,

משמש כבסיס לבניית רכבים/רכבות בצורות מגנטיות

39.90

לשתף

מגנה בלוקס 2 מכוניות משחק ביזי טופ