In stock

מנורת לילה – דגם מיני 3 פישר פרייס

מנורת לילה לקיר, בעלת מפסק מובנה המתחברת ישירות לשקע בקיר.

המנורה של הדמות האהובה לילדים פו הדב

34.90

לשתף

מנורת לילה – דגם מיני 3 פישר פרייס