-30%
In stock

ספר אמבטיה מעשה בחמישה בלונים

הספר ‘מעשה בחמישה בלונים’מאת מרים רות בגרסה מלאה, מיוחדת לאמבטיה. כך, הילדים יכולים לשבת באמבטיה, לדפדף בספר, לספר אותו לעצמם או להקשיב להורה

34.93

לשתף

הספר ‘מעשה בחמישה בלונים’ מאת מרים רות בגרסה מלאה, מיוחדת לאמבטיה.
כך, הילדים יכולים לשבת באמבטיה, לדפדף בספר, לספר אותו לעצמם או להקשיב להורה שקורא להם מהספר.