In stock

צליל ואור חיות קופצות Playgro

משחק נגינה מגניב,התינוק מסובב ולוחץ על הלחצנים שמשמיעים את קולות החיות

99.90

לשתף

2  המודים של המשחק מפתחים את ההתפתחות הקוגניטיבית של התינוק
הפיתול, הסיבוב והלחיצה על הלחצנים משפרים את יכולת התנועה העדינה של התינוק