In stock

קשת מתכוננת אלקטרונית חיות ביער

לקשת מחבר ייחודי שמאפשר לחבר אותה למרבית העגלות וסל-קלים. ומבנה מפרקי ייחודי שמאפשר להזיז קדימה/אחורה, למעלה או למטה בהתאם למיקום התינוק. כולל 6 צעצועים: 3 על הקשת 3-ו תלויים, ביניהם צעצוע מוזיקלי, עם 3 מנגינות ופרופלור שמסתובב כשמושכים אותו עם הידית

129.90

לשתף

לקשת מחבר ייחודי שמאפשר לחבר אותה למרבית העגלות וסל-קלים. ו
מבנה מפרקי ייחודי שמאפשר להזיז קדימה/אחורה, למעלה או למטה בהתאם למיקום התינוק.
כולל 6 צעצועים: 3 על הקשת 3-ו תלויים, ביניהם צעצוע מוזיקלי, עם 3 מנגינות ופרופלור שמסתובב כשמושכים אותו עם הידית.