לא, אפשר לייצר רשימה גם מבלי להירשם.

אבל עדין חובה להכניס פרטי בעלים של הרשימה.

לשתף