Akkoord met voorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden vormen een bindende juridische overeenkomst tussen u, persoonlijk of als een entiteit (“u”) en Kidno Baby Ltd., zakendoend als Kidno (“Kideno “,” ons “,” ons “of” onze “), met betrekking tot uw toegang tot en gebruik van de website http://www.kideno.com en elk ander mediaformulier, mediakanaal, mobiele site of mobiele applicatie daaraan gerelateerd, gelinkt of anderszins verbonden (gezamenlijk de “Site”). U stemt ermee in dat u door toegang tot de site al deze gebruiksvoorwaarden hebt gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET AL DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, DAN IS HET U UITDRUKKELIJK VERBODEN DE SITE TE GEBRUIKEN EN MOET U HET GEBRUIK ONMIDDELLIJK STOPPEN.
Aanvullende voorwaarden of documenten die van tijd tot tijd op de Site kunnen worden geplaatst, worden hierbij uitdrukkelijk door middel van verwijzing opgenomen. We behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, op elk moment en om welke reden dan ook wijzigingen of aanpassingen aan deze Gebruiksvoorwaarden aan te brengen. We zullen u op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen door de datum “Laatst bijgewerkt” van deze Gebruiksvoorwaarden bij te werken, en u doet afstand van elk recht om specifieke kennisgeving van dergelijke wijzigingen te ontvangen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze Gebruiksvoorwaarden regelmatig te herzien om op de hoogte te blijven van updates. U bent gebonden aan, en wordt geacht op de hoogte te zijn van en te hebben ingestemd met, de wijzigingen in eventuele herziene gebruiksvoorwaarden door uw voortgezet gebruik van de site na de datum waarop de herziene gebruiksvoorwaarden zijn geplaatst.
De op de website verstrekte informatie is niet bedoeld voor verspreiding of gebruik door enige persoon of entiteit in enig rechtsgebied of land waar een dergelijke verspreiding of gebruik in strijd zou zijn met wet- of regelgeving of die ons zou onderwerpen aan enige registratievereiste in dergelijke rechtsgebieden of land . . Dienovereenkomstig doen die personen die ervoor kiezen om toegang te krijgen tot de Site vanaf andere locaties, dit op eigen initiatief en zijn zij als enige verantwoordelijk voor de naleving van lokale wetten, indien en voor zover lokale wetten van toepassing zijn.
__________

De site is bedoeld voor gebruikers van minimaal 18 jaar oud. Personen onder de 18 jaar mogen geen gebruik maken van of zich registreren op de site.

Intellectuele eigendomsrechten

Tenzij anders vermeld, is de site ons eigendom en alle broncode, databases,
Functionaliteit, software, website design, audio, video, tekst, foto’s en
Afbeeldingen op de website (gezamenlijk “de inhoud”) en de handelsmerken, de service
De daarin opgenomen merken en logo’s (“de Merken”) zijn eigendom van of worden beheerd door ons of
In licentie gegeven aan ons en beschermd door verschillende copyright- en handelsmerkwetten
Andere intellectuele eigendomsrechten en oneerlijke concurrentiewetten van de Verenigde Staten
Staten, internationale auteursrechtwetten en internationale verdragen. De inhoud en merken worden weergegeven op de site
Site “as is” alleen voor uw informatie en persoonlijk gebruik. behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in deze voorwaarden
van gebruik, geen enkel deel van de site en enige inhoud of tekens kopiëren, reproduceren,
geaggregeerd, opnieuw gepubliceerd, geüpload, gepubliceerd, openbaar weergegeven, gecodeerd,
vertaald, verzonden, gedistribueerd, verkocht, in licentie gegeven of anderszins geëxploiteerd
Voor welk commercieel doel dan ook, zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.
Op voorwaarde dat u gerechtigd bent om de Site te gebruiken, krijgt u een beperkte licentie voor toegang tot en
de website gebruikt en een kopie van enig deel van de inhoud erop downloadt of afdrukt
U hebt op de juiste wijze toegang verkregen uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik
gebruiken. We behouden ons alle rechten voor die niet uitdrukkelijk aan u zijn verleend op de site, inhoud en merken.

Voorstellingen van gebruikers

 

Door de website te gebruiken, verklaart en garandeert u dat: ( 1 ) alle registratie-informatie die u indient
waar, nauwkeurig, actueel en volledig zijn; (2 ) U zorgt voor de juistheid van de bovengenoemde informatie en werkt de registratiegegevens onmiddellijk bij zoals vereist; ( 3 ) u bent handelingsbekwaam en stemt ermee in deze gebruiksvoorwaarden na te leven; ( 4 ) Je bent geen
Een minderjarige in het rechtsgebied waar u woont; (5 ) U komt niet op het terrein
Op geautomatiseerde of niet-menselijke wijze, hetzij via een bot, script of
Ander; (6 ) U zult de website niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden; en ( 7 ) uw gebruik van de website
zal geen toepasselijke wet- en regelgeving schenden.
Als u informatie verstrekt die onwaar, onnauwkeurig, niet actueel of volledig is, hebben wij het recht om uw account op te schorten of te beëindigen en elk doorlopend of toekomstig gebruik van de Site (of een deel daarvan) te weigeren.

 

Gebruikersregistratie

 

 

Mogelijk moet u zich op de site registreren. U stemt ermee in uw wachtwoord geheim te houden en bent verantwoordelijk voor al het gebruik van uw account en wachtwoord. We behouden ons het recht voor om een door u gekozen gebruikersnaam te verwijderen, terug te vorderen of te wijzigen als we naar eigen goeddunken vaststellen dat een dergelijke gebruikersnaam ongepast, obsceen of anderszins verwerpelijk is.

 

producten

 

We proberen de kleuren, kenmerken, specificaties en details van de producten die beschikbaar zijn op de site zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We garanderen echter niet dat de kleuren, kenmerken, specificaties en details van de Producten nauwkeurig, volledig, betrouwbaar, actueel of vrij van andere fouten zijn, en uw elektronische display geeft mogelijk niet de werkelijke kleuren en details van de Producten weer. Alle producten zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid,
En we kunnen niet garanderen dat de artikelen op voorraad zijn. Wij behouden ons het recht voor om
stoppen met de producten op elk moment en om welke reden dan ook. Prijzen voor alle producten kunnen variëren.

Aankopen en betalingen

 

Wij accepteren de volgende betaalmethoden:
– Visum
MasterCard
– American Express
– PayPal
– Er achter komen
U stemt ermee in actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en factuurinformatie te verstrekken voor alle aankopen die via de Site worden gedaan. Bovendien stemt u ermee in om uw account- en betalingsinformatie, inclusief e-mailadres, betalingsmethode en vervaldatum van de betaalkaart, onmiddellijk bij te werken, zodat we uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen. Omzetbelasting zal worden toegevoegd aan de prijs van aankopen zoals vereist door ons. We kunnen de prijzen op elk moment wijzigen. Alle betalingen zullen zijn in ILS.
U stemt ermee in om alle kosten te betalen tegen de prijzen die van kracht waren voor uw aankopen en eventuele toepasselijke verzendkosten, en u machtigt ons om uw geselecteerde betalingsprovider in rekening te brengen voor een dergelijk bedrag op het moment dat u uw bestelling plaatst. We behouden ons het recht voor om fouten of vergissingen in prijzen te corrigeren, zelfs als we al hebben gevraagd of
betaald worden
We behouden ons het recht voor om elke bestelling die via de site wordt geplaatst te weigeren. We kunnen naar eigen goeddunken beperken of
Gekochte hoeveelheden per persoon, huishouden of bestelling annuleren. Deze limieten kunnen geplaatste bestellingen omvatten
door of in dezelfde klantaccount, dezelfde betaalmethode en/of bestellingen
die hetzelfde factuur- of verzendadres gebruiken. We behouden ons het recht voor om bestellingen zonder onze toestemming te beperken of te verbieden
Kandidaten lijken afkomstig te zijn van dealers, wederverkopers of distributeurs.

 

Retour-/ restitutiebeleid

 

Alle verkopen zijn definitief en er wordt geen restitutie verleend.

 

Verboden activiteiten

U mag de site niet bezoeken of gebruiken voor enig ander doel dan waarvoor wij de site toegankelijk maken. Gebruik de site niet in verband met enige commerciële activiteit, behalve die welke specifiek door ons zijn goedgekeurd of goedgekeurd.
Als gebruiker van de website stemt u ermee in om niet:
1 . Ongeoorloofd gebruik maken van de Site, inclusief het verzamelen van gebruikersnamen en/of e-mailadressen van gebruikers met elektronische of andere middelen om ongevraagde e-mail te verzenden, of het aanmaken van gebruikersaccounts op geautomatiseerde wijze of onder valse voorwendselen.
2 . Beveiligingsgerelateerde functies van de website omzeilen, uitschakelen of anderszins verstoren, inclusief functies die het gebruik of kopiëren van inhoud voorkomen of beperken of beperkingen opleggen aan het gebruik van de website en/of de inhoud die daarin is opgenomen.
3 . Ons en andere gebruikers bedriegen, bedriegen of misleiden, vooral bij pogingen om gevoelige accountinformatie zoals gebruikerswachtwoorden te achterhalen.
4 . Oneigenlijk gebruik maken van onze ondersteuningsdiensten of valse meldingen doen van misbruik of wangedrag.
5 . Betrokken zijn bij geautomatiseerd gebruik van het systeem, zoals het gebruik van scripts om opmerkingen of berichten te verzenden, of het gebruik van datamining, robots of soortgelijke tools voor het verzamelen en extraheren van gegevens.
6 . Probeer u voor te doen als een andere gebruiker of persoon of gebruik de gebruikersnaam van een andere gebruiker.
7 . De website of de met de website verbonden netwerken of diensten verstoren, verstoren of overmatig belasten.
8 . Je profiel verkopen of anderszins overdragen.
9 . Gebruik alle informatie verkregen van de site om een andere persoon lastig te vallen, te misbruiken of te schaden.
10 . Het decoderen, decompileren, disassembleren of reverse-engineeren van software die deel uitmaakt van de website of op welke manier dan ook.
11 . Pogingen om alle maatregelen op de site te omzeilen die bedoeld zijn om de toegang tot de site of enig deel van de site te voorkomen of te beperken.
12 . Het lastigvallen, irriteren, intimideren of bedreigen van een van onze werknemers of agenten die betrokken zijn bij het verstrekken van een deel van de Site aan u.
13 . Verwijder alle copyright- of eigendomsrechten van alle inhoud.
14 . De software van de Site kopiëren of aanpassen, inclusief maar niet beperkt tot Flash, PHP, HTML, JavaScript of andere code.
15 . het uploaden of verzenden (of proberen te uploaden of verzenden) van virussen, Trojaanse paarden of ander materiaal, inclusief overmatig gebruik van hoofdletters en spam (voortdurend plaatsen van herhalende tekst), dat het ononderbroken gebruik en genot van de Site door een partij verstoort of wijzigt, het gebruik, kenmerken, functies, werking of onderhoud van de site beledigt, verstoort, wijzigt of verstoort.
16 . materiaal uploaden of verzenden (of proberen te uploaden of verzenden) dat fungeert als een passief of actief mechanisme voor het verzamelen of verzenden van informatie, inclusief maar niet beperkt tot duidelijke grafische uitwisselingsformaten (“gifs”), 1 x 1 pixels, netwerkbugs, cookies, of gelijkaardige apparaten Andere (soms “spyware” of “passieve verzamelmechanismen” of “pcms” genoemd).
17 . Behalve als resultaat van het gebruik van een standaardzoekmachine of webbrowser, het gebruik, de lancering, de ontwikkeling of de distributie van een geautomatiseerd systeem, inclusief maar niet beperkt tot elke spider, robot, cheattool, scraper of offline lezer die toegang heeft tot de Site, of het gebruik of de lancering van een script zonder licentie of andere software.
18 . Minachting, bezoedelen of anderszins schaden, naar onze mening, ons en/of de site.
19 . Gebruik de Site op een manier die niet in overeenstemming is met alle toepasselijke wet- en regelgeving.

 

Door gebruikers gegenereerde bijdragen

 

 

De Site kan u uitnodigen om te chatten, bijdragen te leveren aan of deel te nemen aan blogs, bulletinboards, online forums en andere functies, en kan u de mogelijkheid bieden om te creëren, in te dienen, te posten, weer te geven, te verzenden, uit te voeren, te posten, te distribueren of inhoud en materialen naar ons of de site verzenden, inclusief maar niet beperkt tot alleen tekst, geschriften, video, audio, foto’s, afbeeldingen, opmerkingen, suggesties of persoonlijke informatie of ander materiaal (gezamenlijk “Bijdragen”). Bijdragen kunnen zichtbaar zijn voor andere gebruikers van de Site en Marketplace en sites van derden. Als zodanig kan elke bijdrage die u indient, worden behandeld als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechtelijk beschermd. Wanneer u bijdragen maakt of indient, verklaart en garandeert u dat:

 

1. Het creëren, verspreiden, verzenden, openbare vertoning of uitvoering en toegang, downloaden of kopiëren van uw bijdragen maken geen inbreuk op eigendomsrechten, inclusief maar niet beperkt tot auteursrecht, patent, handelsmerk, handelsgeheim. , of morele rechten van een derde partij.
2. U bent de maker en eigenaar van de benodigde licenties, rechten, toestemmingen, machtigingen en machtigingen om ons, de site en andere gebruikers van de site te gebruiken of toestemming te hebben om ons, de site en andere gebruikers van de site te machtigen om uw bijdragen te gebruiken op elke manier die door de site wordt overwogen en deze Gebruiksvoorwaarden.
3. U hebt de schriftelijke toestemming, vrijgave en/of toestemming van een identificeerbare persoon in uw bijdragen om de naam of beeltenis van een dergelijke identificeerbare persoon te gebruiken, om de opname en het gebruik van uw bijdragen mogelijk te maken op elke manier die wordt overwogen door de site en deze Gebruiksvoorwaarden.
4. Uw bijdragen zijn niet vals, onnauwkeurig of misleidend.
5. Uw bijdragen zijn geen ongevraagde of ongeoorloofde advertenties, promotiemateriaal, piramidespelen, kettingbrieven, spam, massamailings of andere vormen van werving.
6. Uw bijdragen zijn niet obsceen, obsceen, opruiend, smerig, gewelddadig, intimiderend, lasterlijk, lasterlijk of anderszins verwerpelijk (zoals bepaald door ons).
7. Uw bijdragen zijn niet bedoeld om iemand te bespotten, belachelijk te maken, te kleineren, te bedreigen of te beledigen.
8. Uw bijdragen worden niet gebruikt om een andere persoon lastig te vallen of te bedreigen (in de juridische zin van deze voorwaarden) en om geweld tegen een bepaalde persoon of groep mensen te bevorderen.
9. Uw bijdragen zijn niet in strijd met enige wet, regelgeving of regel.
10. Uw bijdragen maken geen inbreuk op de privacy- of publiciteitsrechten van derden.
11. Uw bijdragen bevatten geen materiaal dat om persoonlijke informatie vraagt van iemand onder de 18 jaar of iemand onder de 18 jaar seksueel of gewelddadig uitbuit.
12. Uw bijdragen zijn niet in strijd met enige wet die van toepassing is op kinderpornografie, of zijn anderszins bedoeld om de gezondheid of het welzijn van minderjarigen te beschermen;
13. Uw bijdragen bevatten geen aanstootgevende opmerkingen met betrekking tot ras, nationale afkomst, geslacht, seksuele voorkeur of lichamelijke handicap.
14. Uw bijdrage is niet anderszins in strijd met, of linkt naar materiaal dat in strijd is met enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden of enige toepasselijke wet- of regelgeving.

 

Elk gebruik van de website of de marktaanbiedingen dat in strijd is met het voorgaande, is in strijd met deze gebruiksvoorwaarden en kan onder meer leiden tot de beëindiging of schorsing van uw rechten om de website en de marktaanbiedingen te gebruiken.

 

 

Donatie licentie

 

 

Door uw Bijdrage op enig deel van de Site te plaatsen, verleent u automatisch, en verklaart en garandeert u dat u het recht zult hebben om ons een onbeperkt, onbeperkt, onherroepelijk, eeuwigdurend, niet-exclusief, overdraagbaar, royalty-vrij, volledig betaald -up, wereldwijd en licentierechten voor het hosten, gebruiken, kopiëren, reproduceren, openbaar maken, verkopen, verkopen, publiceren, verzenden, herschrijven, archiveren, opslaan, cachen, openbaar uitvoeren, openbaar weergeven, opnieuw formatteren, vertalen, verzenden, fragmenteren (in geheel of gedeeltelijk), en distribueer dergelijke Bijdragen (inclusief maar niet beperkt tot uw afbeelding en stem) voor welk doel dan ook, commercieel, reclame of anderszins, en om afgeleide werken te maken van of op te nemen in andere werken, dergelijke Bijdragen, en sublicenties van het voorgaande toestaan. Gebruik en distributie kan plaatsvinden in elk mediaformaat en mediakanaal.

 

 

Deze licentie is van toepassing op elke vorm, media of technologie die nu bekend is of hieronder wordt ontwikkeld, en omvat ons gebruik van uw naam, bedrijfsnaam en franchisenaam, voor zover van toepassing, en alle handelsmerken, servicemerken, handelsnamen, logo’s en persoonlijke en commerciële afbeeldingen die u aanlevert. U doet afstand van alle morele rechten in uw Bijdragen en u garandeert dat er geen morele rechten op andere wijze zijn verleend in uw Bijdragen.

 

 

We garanderen geen eigendom van uw bijdrage. U behoudt het volledige eigendom van al uw bijdragen en alle intellectuele eigendomsrechten of andere eigendomsrechten die verband houden met uw bijdragen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige verklaring of representatie in uw bijdragen die door u zijn gedaan op enig deel van de site. U bent als enige verantwoordelijk voor uw bijdragen aan de site en u stemt er uitdrukkelijk mee in ons vrij te stellen van alle aansprakelijkheid en af te zien van juridische stappen tegen ons met betrekking tot uw bijdragen.

 

 

We hebben het recht om, geheel naar eigen goeddunken, (1) een Bijdrage te bewerken, opnieuw te bewerken of anderszins aan te passen; (2) eventuele bijdragen opnieuw classificeren om ze op geschiktere locaties op de site te plaatsen; en (3) elke bijdrage op elk moment en om welke reden dan ook zonder voorafgaande kennisgeving screenen of verwijderen. We zijn niet verplicht om uw bijdragen te controleren.

 

 

 

Richtlijnen voor recensies

 

We kunnen gebieden op de Site voorzien waar u beoordelingen of beoordelingen kunt achterlaten. Wanneer u een beoordeling plaatst, moet u aan de volgende criteria voldoen: (1) u moet uit de eerste hand ervaring hebben met de persoon/entiteit die wordt beoordeeld; (2) uw beoordelingen mogen geen aanstootgevende godslastering of beledigende, racistische, beledigende of haatdragende taal bevatten; (3) uw beoordelingen mogen geen discriminerende verwijzingen bevatten op basis van religie, ras, geslacht, nationale afkomst, leeftijd, burgerlijke staat, seksuele geaardheid of handicap; (4) uw beoordelingen mogen geen verwijzingen naar illegale activiteiten bevatten; (5) u mag niet gelieerd zijn aan een concurrent als u negatieve recensies plaatst; (6) u hoeft geen conclusies te trekken over de wettigheid van het gedrag; (7) U mag geen valse of misleidende verklaringen plaatsen; en (8) je mag geen campagne organiseren die anderen aanmoedigt om beoordelingen te plaatsen, zowel positief als negatief.

 

 

We kunnen beoordelingen naar eigen goeddunken accepteren, afwijzen of verwijderen. We zijn niet verplicht om reviews te screenen of reviews te verwijderen, ook niet als iemand een review beledigend of onnauwkeurig vindt. Recensies worden niet door ons onderschreven en vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs onze mening of de mening van een van onze gelieerde ondernemingen of partners. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor enige audit of voor claims, aansprakelijkheden of verliezen die voortvloeien uit een audit. Door een recensie te plaatsen, u verleent ons hierbij een eeuwigdurend, niet-exclusief, wereldwijd, royaltyvrij, volledig betaald, overdraagbaar recht en licentie om alle inhoud met betrekking tot de beoordelingen te reproduceren, wijzigen, vertalen, op welke manier dan ook te verzenden, weer te geven, uit te voeren en/of te verspreiden.

 

 

 

Licentie voor mobiele applicaties

Gebruik de licentie

 

Als u toegang krijgt tot het Marketplace-aanbod via een mobiele applicatie, verlenen wij u een herroepbaar, niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht om de mobiele applicatie te installeren en te gebruiken op draadloze elektronische apparaten die eigendom zijn van of beheerd worden door u en om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de mobiele applicatie op dergelijke apparaten uitsluitend in overeenstemming met de voorwaarden van deze licentie voor mobiele applicaties in deze Gebruiksvoorwaarden. Niet: (1) demonteren, reverse-engineeren, demonteren, proberen de broncode van de applicatie af te leiden of te ontcijferen; (2) wijzigingen, aanpassingen, verbeteringen, verbeteringen, vertalingen of afgeleide werken van de Applicatie aan te brengen; (3) toepasselijke wetten, regels en voorschriften schenden in verband met uw toegang tot of gebruik van de Applicatie; (4) het verwijderen, wijzigen of onleesbaar maken van eigendomsvermeldingen (inclusief auteursrecht- of handelsmerkvermeldingen) die door ons of onze licentiegevers voor de Applicatie zijn geplaatst; (5) de Applicatie gebruiken voor een inkomstengenererende onderneming, commerciële onderneming of ander doel waarvoor deze niet bedoeld of bedoeld is; (6) de applicatie beschikbaar maken op een netwerk of andere omgeving die toegang of gebruik door meerdere apparaten of gebruikers tegelijkertijd mogelijk maakt; (7) de toepassing gebruiken om een product, dienst of software te creëren die, direct of indirect, concurrerend is met of op enigerlei wijze een vervanging is voor de toepassing; (8) de Applicatie gebruiken om geautomatiseerde vragen naar een website te sturen of ongevraagde commerciële e-mail te sturen; of (9) onze bedrijfseigen informatie of interfaces of ons ander intellectueel eigendom gebruiken bij het ontwerpen, ontwikkelen, produceren, licentiëren of distribueren van applicaties, accessoires of apparaten voor gebruik met de Applicatie.

Apple- en Android-apparaten

De volgende voorwaarden zijn van toepassing wanneer u een mobiele applicatie gebruikt die is verkregen van de Apple Store of Google Play (elk een “App-distributeur”) om toegang te krijgen tot het Marketplace-aanbod: (1) de aan u verleende licentie voor onze mobiele applicatie is beperkt tot een niet- overdraagbare licentie om de applicatie te gebruiken op een apparaat dat gebruikmaakt van het besturingssysteem Apple iOS of Android, naargelang van toepassing, en in overeenstemming met de gebruiksregels uiteengezet in de servicevoorwaarden van de betreffende distributeur van de applicatie; (2) Wij zijn verantwoordelijk voor het leveren van onderhouds- en ondersteuningsdiensten met betrekking tot de mobiele applicatie zoals beschreven in de voorwaarden van deze licentie voor de mobiele applicatie in deze gebruiksvoorwaarden of zoals anderszins vereist door de toepasselijke wetgeving, en u bevestigt dat elk van de applicatiedistributeurs zijn niet verplicht onderhouds- en ondersteuningsdiensten te verlenen met betrekking tot de applicatie de mobiele telefoon; (3) In het geval dat de mobiele applicatie niet voldoet aan welke garantie dan ook, kunt u de betreffende applicatiedistributeur op de hoogte stellen en kan de applicatiedistributeur, in overeenstemming met zijn voorwaarden en beleid, de aankoopprijs, indien van toepassing, terugbetalen in betaling voor de mobiele applicatie, en voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, heeft de applicatiedistributeur geen enkele andere aansprakelijkheid met betrekking tot de mobiele applicatie; (4) U verklaart en garandeert dat (i) u zich niet bevindt in een land dat onderworpen is aan een embargo van de Amerikaanse overheid, of dat de Amerikaanse overheid heeft aangewezen als een land dat “terroristen ondersteunt” (ii) u niet op een Amerikaanse overheidslijst staat lijst met verboden of beperkte partijen; (5) u moet zich houden aan de toepasselijke voorwaarden van de overeenkomst met derden wanneer u de mobiele applicatie gebruikt, als u bijvoorbeeld een VoIP-applicatie heeft, mag u hun overeenkomst voor draadloze dataservices niet schenden wanneer u de mobiele applicatie gebruikt ; en (6) u erkent en stemt ermee in dat de applicatiedistributeurs derde begunstigden zijn van de voorwaarden van deze licentie voor mobiele applicaties in deze gebruiksvoorwaarden, en dat elke applicatiedistributeur het recht heeft (en wordt geacht het recht hebben verkregen) om de voorwaarden van deze licentie voor mobiele applicaties in deze gebruiksvoorwaarden af te dwingen tegen u als derde begunstigde daarvan.

 

 

Inzendingen

 

U erkent en stemt ermee in dat alle vragen, opmerkingen, suggesties, ideeën, feedback of andere informatie met betrekking tot de Site of de Marktaanbiedingen (“Inzendingen”) die door u aan ons zijn verstrekt, niet-vertrouwelijk zijn en ons exclusieve eigendom zullen worden. Wij bezitten exclusieve rechten, inclusief alle intellectuele eigendomsrechten, en hebben recht op onbeperkt gebruik en distributie van deze Inzendingen voor elk legaal, commercieel of ander doel, zonder toestemming of vergoeding aan u. U doet hierbij afstand van alle morele rechten op dergelijke Inzendingen en u garandeert hierbij dat dergelijke Inzendingen origineel voor u zijn of dat u het recht hebt om dergelijke Inzendingen in te dienen. U stemt ermee in dat er geen actie tegen ons zal worden ondernomen wegens vermeende of daadwerkelijke inbreuk op of misbruik van enig eigendomsrecht op uw Inzending.

Sites en inhoud van derden

 

De Website kan links naar andere websites (“Websites van derden “) bevatten (of naar u worden verzonden via de Website of de Marktaanbiedingen), evenals artikelen, foto’s, tekst, afbeeldingen, afbeeldingen, ontwerpen, muziek, geluid, video, informatie, toepassingen, software en andere inhoud of items die toebehoren aan of afkomstig zijn van derden (“Inhoud van derden”). zoals Derde partij Websites en Derde partij Inhoud wordt niet onderzocht, gecontroleerd of getest op juistheid, geschiktheid of volledigheid, en wij zijn niet verantwoordelijk voor websites van derden die er toegang toe hebben via de website of enige andere Derde partij Inhoud geplaatst op, beschikbaar via of geïnstalleerd op de Site, inclusief de inhoud, nauwkeurigheid, aanstootgevendheid, meningen, betrouwbaarheid, privacypraktijken of ander beleid van of vervat in de Inhoud. Websites van derden of inhoud van derden . Het opnemen, koppelen of toestaan van het gebruik of de installatie van websites van derden of enige andere inhoud van derden impliceert geen goedkeuring of goedkeuring daarvan door ons. Als u besluit de Site te verlaten en websites van derden te bezoeken of dergelijke inhoud van derden te gebruiken of te installeren, doet u dit op eigen risico en dient u zich ervan bewust te zijn dat deze Gebruiksvoorwaarden niet langer van kracht zijn. U dient de relevante voorwaarden en beleidsregels te lezen, inclusief privacy- en gegevensverzamelingspraktijken, van elke site die u bezoekt vanaf de Site of met betrekking tot applicaties die u gebruikt of installeert vanaf de Site. Alle aankopen die u doet via websites van derden , zijn via andere websites en van andere bedrijven, en wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot dergelijke aankopen die uitsluitend tussen u en de relevante derde partij zijn. U stemt ermee in en bevestigt dat wij de producten of diensten die worden aangeboden op websites van derden niet goedkeuren en dat u ons vrijwaart van enige schade die voortvloeit uit uw aankoop van dergelijke producten en diensten. Bovendien zult u ons vrijwaren van elk verlies dat u lijdt of schade die u oploopt met betrekking tot of op enigerlei wijze voortvloeit uit inhoud van derden of enige verbinding met websites van derden .

Adverteerders

 

We staan adverteerders toe hun advertenties en andere informatie weer te geven in bepaalde delen van de Site, zoals zijbalkadvertenties of banneradvertenties. Als u een adverteerder bent, bent u volledig verantwoordelijk voor alle advertenties die u op de Site plaatst en voor alle diensten die op de Site worden aangeboden of voor producten die via die advertenties worden verkocht. Bovendien garandeert en verklaart u als adverteerder dat u alle rechten en bevoegdheid hebt om advertenties op de site te plaatsen, inclusief maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten, publiciteitsrechten en contractuele rechten. Wij bieden alleen de ruimte om dergelijke advertenties te plaatsen en hebben verder geen relatie met adverteerders.

Website beheer

 

We behouden ons het recht voor, maar niet de verplichting, om: (1) de site te controleren op schendingen van deze gebruiksvoorwaarden; (2) passende juridische stappen ondernemen tegen iedereen die, naar eigen goeddunken, de wet of deze gebruiksvoorwaarden overtreedt, inclusief maar niet beperkt tot het rapporteren van deze gebruiker aan wetshandhavingsinstanties; (3) naar eigen goeddunken en zonder beperking, weigeren, toegang beperken, beschikbaarheid beperken of (voor zover technologisch mogelijk) uw bijdrage geheel of gedeeltelijk uitschakelen; (4) naar eigen goeddunken en zonder beperking, kennisgeving of garantie, om van de website te verwijderen of anderszins alle bestanden en inhoud uit te schakelen die te groot zijn of onze systemen op enigerlei wijze belasten; en op een andere manier (5) om de website te beheren op een manier die is ontworpen om onze rechten en eigendommen te beschermen en om de goede werking van de website en het aanbod op de markt te vergemakkelijken.

Privacybeleid

 

We geven om gegevensprivacy en veiligheid. Zie ons privacybeleid onderaan de homepage. Door de Site of het Marketplace-aanbod te gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan ons privacybeleid, dat is opgenomen in deze gebruiksvoorwaarden. Houd er rekening mee dat de site en de marktpromoties in Israël worden gehost. Als u de website of de marktaanbiedingen vanuit een andere regio van de wereld bezoekt met wetten of andere vereisten met betrekking tot het verzamelen, gebruiken of openbaar maken van persoonlijke gegevens die verschillen van de relevante wetten Israël , dan draagt u uw gegevens over door de website te blijven gebruiken naar Israël en u stemt er uitdrukkelijk mee in om uw gegevens aan hen over te dragen en hetzelfde Israël te verwerken.

Schendingen van het auteursrecht

 

We respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Als u van mening bent dat enig materiaal dat beschikbaar is op of via de Site inbreuk maakt op auteursrechten die uw eigendom zijn of door u worden gecontroleerd, neem dan onmiddellijk contact met ons op via de onderstaande contactgegevens (“Kennisgeving”). Een kopie van uw bericht wordt verzonden naar de persoon die het in het bericht geïdentificeerde materiaal heeft gepost of opgeslagen. Houd er rekening mee dat u in overeenstemming met de relevante wetgeving aansprakelijk kunt worden gesteld voor schade als u een wezenlijk verkeerde voorstelling van zaken geeft in de kennisgeving. Daarom, als u niet zeker weet of materiaal gevonden op of gelinkt aan de Site inbreuk maakt op uw auteursrecht, dient u te overwegen om eerst contact op te nemen met een advocaat.

TERMIJN EN BEËINDIGING

 

Deze gebruiksvoorwaarden blijven volledig van kracht zolang u de site gebruikt. Zonder enige andere bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden te beperken, behouden wij ons het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving of aansprakelijkheid de toegang tot en het gebruik van de Site en het Marktplaatsaanbod (inclusief bepaalde IP-adressen in IP-adressen) te weigeren. OM WELKE REDEN OF GEEN REDEN, INCLUSIEF EEN BEPERKING TOT AFWIJZING VAN ELKE VERKLARING, GARANTIE OF VERBOND IN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN OF ENIGE TOEPASSELIJKE WET OF VERORDENING. We kunnen uw gebruik van of deelname aan de Site en het Marketplace-aanbod beëindigen of uw account en alle inhoud of informatie die u hebt geplaatst op elk moment, zonder waarschuwing, naar eigen goeddunken verwijderen.
Als we uw account om welke reden dan ook beëindigen of uitschakelen, is het u verboden om u te registreren en een nieuw account aan te maken op uw naam, een valse of geleende naam of de naam van een derde partij, zelfs als u namens de derde partij handelt. feest. Naast het beëindigen of opschorten van uw account, behouden wij ons het recht voor om passende juridische stappen te ondernemen, inclusief maar niet beperkt tot het nastreven van civiele, strafrechtelijke en gerechtelijke rechtsmiddelen.

veranderingen en storingen

 

We behouden ons het recht voor om de inhoud van de website te allen tijde en om welke reden dan ook naar eigen goeddunken zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te passen of te verwijderen. We zijn echter niet verplicht om informatie op onze website bij te werken. We behouden ons ook het recht voor om alle of een deel van de Marktaanbiedingen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Site of het Marktplaats-aanbod.
We kunnen niet garanderen dat de aanbiedingen van de Site en Marketplace te allen tijde beschikbaar zijn. We kunnen hardware-, software- of andere problemen tegenkomen of de noodzaak om onderhoud uit te voeren met betrekking tot de Site, resulterend in onderbrekingen, vertragingen of fouten. We behouden ons het recht voor om de Site of het Marketplace-aanbod op elk moment en om welke reden dan ook zonder kennisgeving aan u te wijzigen, aan te passen, bij te werken, op te schorten, stop te zetten of te wijzigen. U stemt ermee in dat wij op geen enkele manier aansprakelijk zijn voor enig verlies, schade of ongemak veroorzaakt door uw onvermogen om toegang te krijgen tot de Site of de Marketplace-aanbiedingen tijdens downtime of onderbreking van de Site of de Marketplace-aanbiedingen. Niets in deze Gebruiksvoorwaarden mag worden opgevat als een verplichting van ons om de Site of het Marketplace-aanbod te onderhouden en te ondersteunen of om correcties, updates of releases in verband daarmee te verstrekken.

heersende wet

 

Deze voorwaarden zijn van toepassing volgens de wetten van Israël en zullen worden gedefinieerd. Kideno Baby Ltd. stemt er zelf onherroepelijk mee in dat de rechtbanken van Israël de exclusieve jurisdictie hebben om elk geschil dat in verband met deze voorwaarden ontstaat op te lossen.

geschillenbeslechting

 

Bindend besluit

Elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met dit contract, inclusief elke vraag over het bestaan, de geldigheid of de beëindiging ervan, zal worden voorgelegd aan en definitief worden beslecht door het Hof van Internationale Commerciële Arbitrage onder de Europese Arbitragekamer (146 Avenue Louise, Brussel, België ) in overeenstemming met deze ICAC-voorschriften, die als gevolg van verwijzing worden beschouwd als onderdeel van deze sectie. Het aantal arbiters zal één (1) zijn. De zetel of wettelijke plaats van arbitrage is Tel Aviv, Israël. De voertaal is Hebreeuws. Het recht dat op het contract van toepassing is, is het materiële recht van Israël.

beperkingen

 

De partijen komen overeen dat elke arbitrage beperkt zal zijn tot het geschil tussen de partijen afzonderlijk. Voor zover toegestaan door de wet, (a) zal geen arbitrage deel uitmaken van een andere procedure; (b) niet het recht of de bevoegdheid heeft om op representatieve basis kennis te nemen van enig geschil of gebruik te maken van representatieve procedures; en (c) er is geen recht of autoriteit om enig geschil aan de orde te stellen in de hoedanigheid van een zogenaamde vertegenwoordiger namens het grote publiek of enige andere persoon.

Uitzonderingen op arbitrage

 

De partijen komen overeen dat de volgende geschillen niet onderworpen zijn aan de bovenstaande bepalingen met betrekking tot bindende arbitrage: (a) alle geschillen die gericht zijn op het afdwingen of beschermen van, of verband houdend met, de geldigheid van de intellectuele eigendomsrechten van een partij; (b) elk geschil dat verband houdt met of voortvloeit uit claims van diefstal, piraterij, inbreuk op de privacy of ongeoorloofd gebruik; en (c) elke vordering tot voorlopige voorziening. Als deze bepaling onwettig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, zal geen van beide partijen ervoor kiezen om enig geschil in dit deel van deze bepaling dat als onwettig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, te arbitreren, en een dergelijk geschil zal worden beslecht door de bevoegde bevoegde rechtbank binnen het rechtsgebied hierboven vermeld, en de partijen stemmen ermee in zich te onderwerpen aan de persoonlijke jurisdictie van die rechtbank.

Correcties

Er kan informatie op de Site staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die verband kunnen houden met het Marktaanbod, inclusief beschrijvingen, prijzen, beschikbaarheid en andere informatie. We behouden ons het recht voor om fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om de informatie op de site op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of bij te werken.

Vrijwaring

 

De website wordt aangeboden in de huidige staat. ben je
U stemt ermee in dat uw gebruik van de websitediensten op eigen risico is. godin
VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, WIJZEN WIJ ALLE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, AF
IMPLICIET, IN VERBAND MET DE SITE EN UW GEBRUIK DAARVAN, INCLUSIEF, ZONDER
BEPERKING, DE IMPLICIETE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID, BIJZONDERE GESCHIKTHEID
Een doelpunt, geen overtreding. We geven geen garanties of garanties over
DE NAUWKEURIGHEID OF VOLLEDIGHEID VAN DE INHOUD VAN DE SITE OF ENIGE INHOUD
Websites gelinkt aan deze website en wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid
Voor alle (1) fouten, vergissingen of onnauwkeurigheden van inhoud en materialen, (2)
Persoonlijke schade of materiële schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit
Uw toegang tot en gebruik van de Site, (3) elke ongeoorloofde toegang tot of gebruik van de Site
Onze beveiligde servers en/of persoonlijke en/of financiële informatie
daarin opgeslagen informatie, (4) elke onderbreking of onderbreking van de verzending
lokaliseren of lokaliseren, (5) eventuele bots, virussen, Trojaanse paarden en dergelijke
kan worden verzonden naar of via de Site door een derde partij, en/of (6) iedereen
fouten of weglatingen in enige inhoud en materiaal of voor enig verlies of beschadiging van
ENIGE SOORT DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN ENIGE INHOUD DIE IS GEPLAATST, VERZONDEN OF
anderszins beschikbaar gesteld via de website. Wij ondernemen, beschermen, ondernemen,
of verantwoordelijkheid nemen voor een product of dienst die door mij wordt aanbevolen of aangeboden
derde partij via de website, een website met hyperlinks of een website of mobiele telefoon
De aanvraag wordt ingediend in een banner of andere publicatie, en dat zullen wij niet zijn
partij of op welke manier dan ook verantwoordelijk zijn voor het monitoren van een transactie tussen u
en eventuele externe leveranciers van producten of diensten. zoals bij
Een product of dienst kopen via elk medium of in elke omgeving, jij
U dient uw gezond verstand te gebruiken en indien nodig voorzichtig te zijn.

BEPERKINGEN VAN DE GARANTIE

 

In geen geval zullen wij of de managers, werknemers of agenten aansprakelijk zijn jegens u of een derde partij voor enige directe, indirecte, gevolgschade, bijvoorbeeld incidentele, speciale of punitieve schade, inclusief gederfde winst, verlies van verlies, gederfde inkomsten of andere schade die voortvloeit uit het gebruik van de website, zelfs als we een aanbeveling hebben ontvangen over de mogelijkheid van dergelijke schade. NIETTEGENSTAANDE ALLES DAT HIERIN TEGENSTRIJDIG IS VERMELD, IS ONZE AANSPRAKELIJKHEID JEGENS U VOOR WELKE OORZAAK VAN ACTIE EN ONGEACHT DE VORM VAN ACTIE TE ALLEN TIJDE BEPERKT TOT HET BEDRAG DAT U IN DE V.S. IN DE ZES (6) MAAND EVENTUEEL BETAALD HEEFT PERIODE VOORAFGAAND AAN ENIGE OORZAAK DIE VOORTVLOEIT OF $ 500,00 dollar . Amerikaanse staatswetten en bepaalde internationale wetten staan geen beperkingen op impliciete garanties of de uitsluiting of beperking van bepaalde schade toe. Als deze wetten op u van toepassing zijn, zijn sommige van de bovenstaande bepalingen of beperkingen mogelijk niet op u van toepassing en hebt u mogelijk aanvullende rechten.

vergoeding

 

U stemt ermee in ons te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren, inclusief onze dochterondernemingen,
filialen, en alle functionarissen, agenten, partners en
werknemers, voor en tegen verlies, schade, aansprakelijkheid, claim of eis, incl
Redelijke honoraria van advocaten, gemaakt door een derde partij als gevolg van of
voortvloeiend uit: (1) uw bijdragen; (2 ) gebruik van de website; (3 ) schending van deze gebruiksvoorwaarden; (4 ) elke schending van uw uitvindingen en uw verantwoordelijkheden zoals beschreven in deze gebruiksvoorwaarden; (5 ) schending van rechten van derden, inclusief maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten; of (6 ) elke zichtbare schadelijke handeling jegens een andere gebruiker van de website waarmee u via de website in contact bent gekomen. Niettegenstaande het voorgaande behouden wij ons het recht voor om op uw kosten de exclusieve verdediging en controle op ons te nemen van elke zaak die u ons moet vrijwaren, en u stemt ermee in om op uw kosten mee te werken aan onze verdediging van dergelijke claims. We zullen redelijke inspanningen leveren om u op de hoogte te stellen van een dergelijke claim, actie of procedure die onderhevig is aan deze vrijwaring zodra we hiervan op de hoogte zijn.

Gebruikers informatie

 

We bewaren bepaalde gegevens die u naar de website overbrengt voor het beheer van de
Prestaties van de website, evenals gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website. Hoewel we regelmatig back-ups maken
Gegevens, u bent als enige verantwoordelijk voor alle gegevens die u verzendt of waarvoor
Verwijst naar alle activiteiten die u hebt uitgevoerd met behulp van de website. Je gaat akkoord
dat wij niet aansprakelijk zijn jegens u voor enig verlies of corruptie hiervan
gegevens, en u doet hierbij afstand van elk recht op claim tegen ons dat voortvloeit uit al deze
verlies of beschadiging van dergelijke gegevens.

Elektronische communicatie, transacties en handtekeningen

 

Het bezoeken van de website, het versturen van de e-mails en het invullen van de online formulieren vormen elektronische communicatie. U stemt ermee in elektronische communicatie te ontvangen en u stemt ermee in dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, openbaarmakingen en andere communicatie die wij u elektronisch, via e-mail en op de website verstrekken, voldoen aan alle wettelijke vereisten dat dergelijke communicatie schriftelijk moet zijn. gebruik van elektronische handtekeningen, contracten, bestellingen en andere documenten, en voor elektronische bezorging van kennisgevingen, beleidsregels en verslagen van transacties besteld of voltooid door de VS of via de Site. U doet hierbij afstand van alle rechten of vereisten onder wetten, voorschriften, regels, bevelen of andere wetten in enig rechtsgebied die een originele handtekening of de levering of bewaring van niet-elektronische gegevens vereisen, of voor betalingen of het toekennen van tegoeden op een andere manier dan elektronische middelen.

Gebruikers en Californië en inwoners

 

Als een klacht bij ons niet naar tevredenheid is opgelost, kunt u een klacht indienen
California Department of Consumer Services Assistance Unit
Het Department of Consumer Affairs schriftelijk op 1625 North Market Square, Suite N
112, Sacramento, CA 95834 of op (800) 952-5210 of (916)
445-1254.

Verscheidene

 

Deze gebruiksvoorwaarden en alle beleidsregels of bedrijfsregels die door ons op of met betrekking tot de site zijn gepubliceerd, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons. Ons verzuim om enig recht of bepaling in deze gebruiksvoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, betekent niet dat we afstand doen van dat recht of die bepaling. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing voor zover toegestaan door de wet. We kunnen op elk moment een of meer van onze rechten en verplichtingen aan anderen overdragen. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enig verlies, schade, vertraging of storing veroorzaakt door een oorzaak buiten onze redelijke controle. Als wordt vastgesteld dat een bepaling of een deel van een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar is, wordt deze bepaling of een deel van de bepaling beschouwd als scheidbaar van deze gebruiksvoorwaarden en heeft dit geen invloed op de geldigheid en handhaving van alle overige bepalingen. Er is geen joint venture, partnerschap, dienstverband of agentschap tussen ons ontstaan als gevolg van de gebruiksvoorwaarden of het gebruik van deze website. U stemt ermee in dat deze gebruiksvoorwaarden niet tegen ons zullen worden opgevat op grond van hun bewoordingen. U doet hierbij afstand van alle beschermingen die u hebt op basis van de elektronische vorm van deze Gebruiksvoorwaarden en het ontbreken van ondertekening door de partijen bij de instructies voor het uitvoeren van deze Gebruiksvoorwaarden.

Neem contact met ons op

 

Om een klacht over de website op te lossen of om aanvullende informatie over het gebruik van de website te ontvangen, kunt u contact met ons opnemen via:
Kideno Baby Ltd
30 de sprinkhaan
Tel Aviv, Israël 6473926
Israël
ondersteuning@kideno.com

 

Laatst bijgewerkt op 7 maart 2021